Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Σκοπός της σελίδας αυτής είναι να διδάξει με ένα πρωτότυπο τρόπο θέματα που δυσκολεύουν τους μικρούς μαθητές στα Αγγλικά. Δημιουργοί της ιστοσελίδας είναι ο Αναστασίου Αδάμος και η Δέσποινα Ανδρούτσου, καθηγητές Αγγλικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ο Παναγιώτης Γεωργάλας, καθηγητής Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεθοδολογία

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει αρχικά την απαραίτητη θεωρία για την κατανόηση των υπό εξέταση θεμάτων Η εμπέδωση επιτυγχάνεται με χρήση πληθώρας παραδειγμάτων και ασκήσεων σε μορφή κειμένου και σε οπτικοακουστική μορφή.

Περισσότερες εκπαιδευτικές εφαρμογές στα Αγγλικά στο http://adde.pgeorgalas.gr